Supply – Side Platform là gì?

Xem thêm: Hệ sinh thái programmatic là gì? Ban đầu, Publisher bán không gian quảng cáo thông qua mua – bán trực tiếp (direct ads buying) bằng việc...

Demand – side platform là gì?

Ngày nay, việc mua và bán quảng cáo dường như không thể trở nên dễ dàng hơn. Không còn những bản hợp đồng, những buổi họp dài đằng đẵng hay những hướng...

Hệ sinh thái programmatic là gì? Tổng quan về Programmatic ecosystem

Xem thêm: Programmatic ads buying là gì? Hệ sinh thái của Programmatic Ads bao gồm 5 thành phần tham gia: 1. Bên mua quảng cáo...

Quảng cáo programmatic là gì? Tổng quan về programmatic ads buying

Programmatic và direct ads buying là gì? Công nghệ phát triển đi kèm sự tự động hóa trong tất cả các ngành nghề, ngành quảng cáo cũng không ngoại...