Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh – Contextual targeting là gì?

0
2319

Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, contextual targeting (nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh) càng ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam. Trên thế giới, nhắm mục tiêu theo theo ngữ cảnh đã xuất hiện trở lại trong kế hoạch của các thương hiệu và nhà quảng cáo kỹ thuật số. Gần một nửa các nhà quảng cáo ở Mỹ và một phần ba ở Anh coi đây là cách thức nhắm mục tiêu yêu thích của họ. Vậy nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh chính xác là gì? Quảng cáo theo ngữ cảnh có thể làm được những gì?

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là gì?

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh (contextual targeting) là hoạt động hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung của trang web. Đây là một dạng quảng cáo vô cùng hữu hiệu vì nó đánh đúng vào nội dung mà người dùng đang tìm hiểu, giống như một phần của nội dung. Ví dụ: quảng cáo về chuỗi bán nguyên liệu organic trên một trang web dạy nấu ăn; quảng cáo phụ kiện ô tô trên một chuyên trang về ô tô;…

Ví dụ: quảng cáo theo ngữ cảnh về điện thoại thông minh

Thực tế, quảng cáo theo nội dung đã xuất hiện từ rất lâu về trước, khi chưa có Internet. Thời đó, các thương hiệu thường đặt quảng cáo in trên một tạp chí có nội dung phù hợp. Ngày nay, khi các kỹ thuật quảng cáo nhắm mục tiêu khác lên ngôi, quảng cáo

Làm được gì?

Có những danh mục nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, trong đó quảng cáo được nhắm mục tiêu đến các trang thuộc danh mục được chỉ định trước và nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh từ khóa, trong đó quảng cáo được nhắm mục tiêu đến các trang phù hợp với các từ khóa cụ thể. Nhắm mục tiêu theo ngữ nghĩa là hình thức nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh tiên tiến nhất và nó liên quan đến việc sử dụng máy học để hiểu ý nghĩa của từng trang nội dung, thay vì chỉ xác định các từ khóa phù hợp trên một trang.

Sau đây là cách hoạt động:

  • Trình thu thập thông tin quét web và phân loại các trang dựa trên ngữ cảnh và ngữ nghĩa.
  • Khi người dùng truy cập một trang, thông tin nội dung trang đó sẽ được chuyển đến máy chủ quảng cáo, sau đó đối sánh từ khóa và nội dung với các quảng cáo để xác định quảng cáo có liên quan.

Hệ thống dịch vụ bạn có khả năng hiểu ngữ cảnh thực của một trang càng tốt thì việc đối sánh quảng cáo vè hiển thị đúng đối tượng mục tiêu càng tốt.

Một ví dụ là công nghệ nhắm mục tiêu quảng cáo tại Admicro được phát triển nhiều năm trên hệ thống inventory rộng và chuyên nghiệp.