Friday, September 17, 2021

Infinite Load Articles

Cookies là gì? Cookie của bên thứ 3 là gì?

Cookies là gì? Cookies từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là “bánh quy”. Tất nhiên ở đây, chúng...

Cách phòng tránh ad fraud – gian lận quảng cáo

Lưu lượng truy cập không hợp lệ (invalid traffic) không hề mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Hiển thị và...

Invalid traffic và Ad fraud là gì?

Invalid traffic là gì? Invalid (tính từ): không có hiệu lực, không hợp lệTraffic (danh từ): lượng truy cập,...

Sự nguy hiểm và thực trạng tiến hóa của các loại...

Gian lận quảng cáo (ad fraud) là gì? Là hành động lừa đảo xuất hiện trên internet, nhắm vào...

Outstream video ads là gì? 4 điểm mạnh của quảng cáo...

Video outstream và instream là gì? 1. Quảng cáo Intream video Để hiểu out-stream video là...

4 sai lầm về programmatic marketing và quảng cáo tự động

Programmatic marketing đã có mặt hơn 15 năm nhưng vẫn bị nhiều người coi là một lĩnh vực khó hiểu. Dưới đây...